background

Společnost Boxline

Náš Příběh

Společnost Boxline byla založena v roce 1985 bratry Carlem a Sandrem Milaniovými, kteří jsou doposud majiteli společnosti. Zpočátku se zaměřovala na celokontejnerové přepravy jako agent námořních rejdařů. Postupně se vyvinula ve společnost nabízející převážně námořní sběrnou službu po celém světě.

V roce 2004 upravila jméno na Boxline UCL v souvislosti s akvizicí společnosti United Cargo Link, která se specializovala na sběrnou službu z Asie. V tuto chvíli se z Boxline stal globální konsolidátor, nabízející služby z a do severní, střední a jižní Ameriky, Číny, Dálného Východu, Indie a Pakistánu a také středního východu a Afriky.

Image

V roce 2008 otevřel Boxline dceřinou společnost v Koperu (Slovinsko), jako strategický hub pro rozvoj služeb v oblasti Balkánu a střední Evropy

Jelikož přepravované objemy neustále stoupaly, postupně došlo k otevření dalších poboček téměř každý následující rok; nejprve Varšava (Polsko), poté Vilnius (Litva) později postupně Budapešť (Maďarsko), Vídeň (Rakousko), Bělehrad (Srbsko) a Praha (Česká republika).

Image

Naše Mise

Díky rostoucí síti poboček se ze společnosti stala jedna z největších společností poskytujích službu sběrné námořní dopravy v Evropě. Našich 150 kolegů odbavilo v roce 2018 více než 75000 zásilek v celovém objemu převyšujícím 350000 cbm.

Jako nezávislý NVOCC operátor rozvíjí Boxline UCL také sektor železničních přeprav z a do Číny, dále též servis v oblasti FCL a také leteckých přeprav. Tato služba je striktně poskytována na neutrální bázi spedičním společnostem a zámořským agentům

Image

Naše Síť

Boxline UCL je zakladatelem a členem asociace Cargo World Network (CWN), celosvětové sítě LCL konsolidátorů. CWN nabízí služby převážně nadnárodním partnerům v síti více než 22000 přístavů, vše s kontaktem na jediného partnera a s jedinou carrier´s liability.

Image
preload